Předpisy

Nový občanský zákoník
(zákon č. 89/2012 Sb.)

 

Evidence svěřenských fondů (od 1. 1. 2018)

  • Novela občanského zákoníku a souvisejících zákonů - zákon č. 460/2016 Sb.

 

Zákon o daních z příjmu
(zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Vyčlenění majetku do svěřenského fondu nepodléhá dani z příjmů [§ 18 odst. 2 písm. e)]
  • Svěřenský fond je poplatníkem daně z příjmů právnických osob   [§ 17 odst. 1 písm. f)]
  • Příjem obmyšleného ze zisku i z majetku svěřenského fondu je předmětem daně z příjmů fyzických osob [§ 8 odst. 1 písm i) resp. § 10 odst. 1 písm. m)]
  • Příjem obmyšleného (fyzické i právnické osoby) z majetku bezúplatně vyčleněného do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti je osvobozen od daně z příjmů fyzických/právnických osob [§ 4a písm. b) resp. § 19b odst. 2 písm. a)]
  • Příjmy z majetku ve svěřenském fondu jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, pokud byly do svěřenského fondu vyčleněny příbuzným obmyšleného v linii přímé a omezeně v linii vedlejší nebo osobou spolužijící ve společné domácnosti [§ 10 odst. 3 písm. d) bod 3.]
  • Pro účely daní z příjmů platí, že svěřenský fond vyplácí nejdříve ze svého zisku až poté z vlastního majetku [§ 21c odst. 1]
  • Příjem správce svěřenského fondu za výkon správy je zdaňován jako příjem z jiné samostatné činnosti podle § 7.

 

Právní upozornění:

Výše uvedené informace jsou pouze výňatkem z vybraných právních předpisů v dané oblasti. APRSF nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou nepřesnost či neaktuálnost zde uvedených informací. Výše uvedené informace nelze v žádném případě považovat za jakoukoliv formu právního nebo jiného odborného poradenství či doporučení specifických služeb APRSF. V případě jakýchkoliv otázek či nejasností ohledně zde uvedených informací se obraťte přímo na kvalifikované poradce.