Web
Analytics Made Easy - StatCounter

IPC – PROFI Poradenství & Finance

Výkonný výbor APRSF zveřejnil 27. června 2019 znepokojení v souvislosti s článkem v časopise PROFI Poradenství & Finance, který se týkal společnosti IPC – člena APRSF.

Tento článek obsahoval řadu nařčení proti společnosti IPC.

Jedním z úkolů APRSF je utvářet pozitivní povědomí o svěřenských fondech a přispívat k porozumění jejich využití jako nástroje k ochraně a udržení rodinného jmění. Z tohoto důvodu vnímá výkonný výbor zmíněné informace v uvedeném článku jako velmi závažné. Výkonný výbor kontaktoval management společnosti IPC s požadavkem dalšího vysvětlení a vyjasnění.

Do této chvíle se výkonný výbor seznámil s dokumenty, které společnost IPC a její právníci poskytli. Proběhly diskuse a jednání s nejvyšším managementem IPC, aby mohla APRSF rozhodnout, jaké další případné kroky by měly být učiněny.

Článek obsahoval nařčení v řadě oblastí činnosti IPC. Některá se týkala práce společnosti v oblasti svěřenských fondů. Další byla cílena na investiční aktivity společnosti IPC a společností s ní spojených. Role APRSF je pouze v oblasti svěřenských fondů. Ve vztahu k investičním aktivitám není APRSF v pozici, ani nemá možnosti posoudit zmíněná nařčení.  APRSF si je však vědoma diskusí, které v této oblasti podněcuje ČNB.

APRSF podrobněji prověřila aktivity IPC a učinila doporučení týkající se upřesnění terminologie, kterou společnost používá při práci v oblasti svěřenských fondů. Žádný z těchto podnětů nelze považovat za vážný problém a společnost IPC souhlasila, že se bude těmito doporučeními v budoucnu řídit.

Z tohoto důvodu se APRSF usnesla, že v tuto chvíli neshledává žádný problém týkající se práce společnosti IPC v oblasti svěřenských fondů, který by vyžadoval další kroky. Společnost IPC je významným hráčem na poli svěřenských fondů. Cílem naší Asociace je reprezentovat sektor svěřenských fondů jako celek. Tímto způsobem můžeme poskytovat vedení, asistenci, vzdělávání a další pomoc společnosti IPC i ostatním členům.

Budeme nadále detailně monitorovat aktivity společnosti IPC na poli svěřenských fondů, a pokud by vyvstaly jakékoliv další otázky, budeme se jim věnovat.

Jak je zmíněno výše, APRSF není v pozici, aby mohla hodnotit nebo komentovat investiční aktivity společnosti IPC. Budeme pečlivě sledovat diskuse a vyšetřování, které příslušné orgány provádějí, a budeme na výsledky těchto vyšetřování reagovat. Z pohledu svěřenských fondů jsme ovšem nezaznamenali žádná vážná pochybení a společnosti IPC zůstává členem APSRF.