Web
Analytics Made Easy - StatCounter

PROFI Poradenství & Finance – IPC

Výkonný výbor APRSF zaznamenal nedávný článek v PROFI Poradenství & Finance týkající se společnosti IPC, jež je členem APRSF, a považuje informace v něm uvedené za velmi závažné.

APRSF se zaměřuje na rozvoj svěřenských fondů v České republice, na vzdělávání jak profesionálů tak i spotřebitelů, jakož i obecné povědomí v této oblasti. Jako asociace však nejsme v pozici vyjadřovat se k otázkám finančního poradenství nebo investičních strategií. Struktury svěřenských fondů mohou být jako nástroj využity k různým účelům v závislosti na individuálních přáních a konkrétnímu nastavení v jednotlivých případech. To se však promítá v tom, že odpovědnost v každém jednotlivém případě spočívá na konkrétním poradci a/nebo svěřenském správci podle situace.

Pokud nový člen vstupuje do naší asociace, požadujeme od něj informace o jeho dovednostech, znalostech a profesních zkušenostech, jakož i o jeho aktuální činnosti v oblasti svěřenských fondů. To se samozřejmě týkalo rovněž IPC, jejíž členská přihláška by schválena na základě informací, které nám představitelé IPC tehdy poskytli. Publikovaný článek nicméně indikuje, že celkový obraz může být v tomto případě jiný, než nám bylo dříve prezentováno.

Požádali jsme IPC jako našeho člena, aby se k tomuto článku vyjádřili, poskytli potřebná vysvětlení a informace o šetření ze strany příslušných orgánů. Veškeré výsledky těchto šetření stejně tak jako naše vlastní projednání této věci s představiteli IPC bude určující pro naše další kroky. Bude-li jakékoliv jednání soukromého subjektu v oblasti působení a zájmů APRSF shledáno porušením zákona nebo se potvrdí, že je v rozporu se zásadami a cíli APRSF, pak nepochybně učiníme příslušná opatření.