Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Austrian Foundations with Dimitar Hristov – Rakouské trusty s Dimitarem Hristovem

We would like to thank Dimitar Hristov for coming to Prague and briefing our members on Foundations in Austria.

Dimitar heads the Tax practice at DLA Piper’s Vienna office.  His presentation was excellent and full of interesting and useful information for our members to take away.  It is important for us all to have good information on our neighbouring jurisdiction – not least because there are so many cross-border connections between our two countries.

As requested, you can find a copy of Dimitar’s slides here.

Rádi bychom poděkovali Dimitaru Hristovovi za jeho návštěvu Prahy a za velmi zajímavý seminář o trustech v Rakousku, který si připravil pro členy a přátele APRSF.

Dimitar vede daňové oddělení ve vídeňské kanceláři DLA Piper. Jeho prezentace byla vynikající a plná zajímavých a užitečných informací. Pro nás všechny je důležité mít dostatek informací o naší sousední jurisdikci – v neposlední řadě proto, že mezi našimi dvěma zeměmi existuje tolik přeshraničních spojení.

Dimitarovu prezentaci naleznete zde.