Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Školení a akreditace

Poradenství v oblasti svěřenských fondů může být náročné, a důležitou roli může hrát i správce. Proto APRSF nabízí školení a certifikační kurzy.

Připravujeme a zajišťujeme školení, veřejné vzdělávací akce a akreditaci. Účelem těchto aktivit je dosažení našich cílů, kterými jsou zvýšení povědomí veřejnosti o svěřenských fondech a budování profesionality v rámci odvětví. Akreditační kurzy pořádáme každé čtvrtletí, veřejné vzdělávací semináře a další školení na vyžádání.

Seminář pro svěřenské správce a poradce

Kurzy jsou organizovány těmito členy APRSF: Svěřenské fondy a trusty s.r.o, Deloitte Czech Republic and J&T Family Office. Po úspěšném absolvování kurzu porozumíte struktuře, historii a praktickému využití svěřenských fondů v České republice. Seminář Vás zároveň podrobně provede povinnostmi a závazky svěřenských správců.

Tento seminář je určen pro:

Každého, kdo uvažuje o přijetí funkce svěřenského správce anebo už roli svěřenského správce vykonává
Právníky, finanční poradce, notáře a další, kteří mají zájem o základní znalost svěřenských fondů – vhodnou k poskytování poradenství klientům.
Kohokoli, kdo by si rád prohloubil znalosti a porozuměl svěřenským fondům v České republice

Úspěšným dokončením semináře včetně složení závěrečné zkoušky získáte certifikát o účasti a dokončení kurzu schválený APRSF.

Pro většinu svěřenských správců (v závislosti na zakládací dokumentaci konkrétního svěřenského fondu), může být účastnický poplatek započítán jako legitimní náklad svěřenského fondu, který spravujete.

PRO REGISTRACI NEBO ZÍSKÁNÍ VÍCE INFORMACÍ OHLEDNĚ OBSAHU SEMINÁŘE
SEMINÁŘ SE OBVYKLE KONÁ KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE

Veřejné semináře a další školení

Pořádáme také veřejné vzdělávací semináře na téma svěřenských fondů. Obvykle trvají přibližně dvě hodiny a obsahují jak přednášku od některého z našich členů, tak diskuzi na závěr. Tato školení mohou být též připravena na vyžádání – např. pokud máte skupinu, která by měla zájem dozvědět se více o svěřenských fondech.
MÁTE-LI ZÁJEM O KONKRÉTNÍ ŠKOLENÍ NEBO VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ, NEBO POKUD SE CHCETE ZÚČASTNIT NAŠEHO PŘÍŠTÍHO VEŘEJNÉHO SEMINÁŘE