Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Novinky

Možnost účasti ve Výkonném výbor

06 května 2020

Valná hromada se uskuteční v blízké době.  S ohledem na současnou situaci se jednání uskuteční „per rollam“ v souladu s nově přijatým zákonem.  Vyčkejte prosím na další informace. Rádi bychom upozornili na možnosti zastávat aktivní roli ve vedení naší Asociace. V současné době máme 4 kandidáty na funkci ve Výkonném výboru APRSF (Petr Jakubec, James […]

APSRF v době epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19), odklad voleb, dočasné řízení

19 března 2020

Vážení členové APRSF,   věřím, že vzhledem opatřením uplatňovaným v nynější závažné situaci vynakládáte značné úsilí, aby Vaše firmy, Vaši klienti i obchodní partneři prošli krizovým obdobím s co nejmenšími újmami a mohli tak co nejdříve obnovit standardní činnost. I my ve výboru APRSF se vynasnažíme tímto obdobím úspěšně projít a nabídnout Vám všem případně potřebnou […]

APRSF přijala za člena RSM Czech Republic

11 března 2020

Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (“APRSF”) s potěšením oznamuje přijetí české pobočky mezinárodní společnosti RSM do řad svých členů. Firma se tak dostává do vybrané skupiny společností, které kvalitou poskytovaných služeb v oblasti svěřenských fondů v České republice splnily požadavky APRSF na přijetí. RSM Czech Republic a její Family Office patří do […]

Fotografie z APRSF semináře, prosinec 2019

02 ledna 2020

Fotografie z posledního APRSF semináře pro svěřenské správce a poradce, který se konal v prosinci 2019 můžete nalézt zde. Gratulujeme deseti účastníkům, kteří kurz dokončili. Další kurz se uskuteční 10. a 11. března 2020.

IPC – PROFI Poradenství & Finance

26 listopadu 2019

Výkonný výbor APRSF zveřejnil 27. června 2019 znepokojení v souvislosti s článkem v časopise PROFI Poradenství & Finance, který se týkal společnosti IPC – člena APRSF. Tento článek obsahoval řadu nařčení proti společnosti IPC. Jedním z úkolů APRSF je utvářet pozitivní povědomí o svěřenských fondech a přispívat k porozumění jejich využití jako nástroje k ochraně […]

Důvody, proč využít člena APRSF při zakládání svěřenského fondů

16 září 2019

Svěřenské fondy byly zavedeny v roce 2014 a jsou v České republice stále relativně novým nástrojem.

Od té doby začalo mnoho společností a jiných poradců nabízet svěřenské fondy jako nástroj, který může klientovi pomoci dosáhnout mnoha cílů

Bohužel ne všichni tito poradci mají znalosti a dovednosti k odvedení kvalitní práce.

Uveďme jeden příklad:

PROFI Poradenství & Finance – IPC

27 června 2019

Výkonný výbor APRSF zaznamenal nedávný článek v PROFI Poradenství & Finance týkající se společnosti IPC, jež je členem APRSF, a považuje informace v něm uvedené za velmi závažné.

Boom Svěřeneckých Fondů

06 března 2019

Naše Asociace a členové APRSF jsou citováni v dnešním E15, který je zaměřen zejména na rychlý růst počtu svěřeneckých fondů za posledních šest měsíců

Veřejné povědomí

15 února 2019

Vzhledem k velkému nárůstu zájmu o naše odvětví, se nyní stále více zaměřujeme na zvyšování povědomí veřejnosti o svěřenských fondech a jejich přínosech.