Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Svěřenští správci nesou velkou zodpovědnost. Lidé v ně vkládají svou důvěru

Pro nikoho nebude zřejmě překvapením, že správci svěřenských fondů mají značnou odpovědnost. Pečují přece o peníze a majetek jiných lidí. Pokud by se dopustili omylu nebo by nesprávně uvážili, jak s penězi naložit, museli by za to nést osobní důsledky a případné škody hradit ze svých vlastních prostředků.

Aktuálně v České republice sledujeme situaci, kdy někteří správci svěřenských fondů prožívají obavy. Některé fondy utrpěly ztráty, které budou správci muset s velkou pravděpodobností kompenzovat ze svých osobních financí. Možná proto, že mohli opomenout některé ze svých povinností, nebo možná ne zcela pochopili a vzali za vlastní celou šíři odpovědnosti vyplývající z jejich funkce. 

Svěřenský fond je více než obchodní dohoda

Důvěra je klíčovým prvkem role správce svěřenského fondu. Anglický výraz pro svěřenský fond, jehož institut jako takový má anglosaský původ, je konec konců  „trust“ – v českém překladu „důvěra“. Když vás někdo jmenuje správcem, projevuje vám tím důvěru ve vaše schopnosti jednat ve prospěch jeho zájmů. Je to velká čest, ale zároveň velká zodpovědnost.

Správce se musí chovat jako řádný hospodář. A ačkoliv nemůže být odborníkem ve všem, musí vždy klást zájmy beneficientů před své vlastní, jako by pečoval o peníze svých blízkých přátel nebo rodiny. To je opravdu velký závazek.

Chybujeme všichni. Jak tomu předejít?

První a nejdůležitější věcí, kterou by si měli správci uvědomit, je povinnost jednat obezřetně. To však neznamená, že musí vždy jednat zcela správně. Pouze musí být dostatečně opatrní a pečliví. Role správce není nebezpečná, pokud používáte „zdravý rozum“. Pro minimalizaci rizik spojených s administrací fondu je skvělým opatřením, když správce disponuje zajištěným systémem a zkušeným týmem lidí, kteří dohlížejí na správný průběh všech procesů.

Pokud již máte či plánujete založit svěřenský fond a potřebujete radu nebo pomoc, doporučujeme obrátit se na zkušené profesionály, kteří vám rádi poradí. Oslovit můžete například některé ze členů naší asociace, které výbor APRSF vybírá s velkou pečlivostí.