Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Svěřenské fondy

Svěřenský fond jako právní institut je založený na principech správy cizího majetku, jehož prostřednictvím zakladatel svěřenského fondu vyčlení a převede určitý majetek pod správu jiné osoby (správce) pro určitý soukromý nebo veřejný účel a případně též pro pozdější převod do vlastnictví třetí osoby (obmyšleného).

Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku.

Svěřenské fondy využívají především rodiny k ochraně před budoucím rizikem.

Předvídavý podnikatel chce eliminovat budoucí finanční rizika a zajistit blaho své rodiny. Před rozšířením svých doposud úspěšných obchodních aktivit chce finančně zajistit své dvě malé děti a manželku pro případ, že by se v nové oblasti jeho firmě nevedlo dobře. Založí proto svěřenský fond, do kterého vloží rodinný dům, který dříve koupil, a také určitý obnos finančních prostředků. Současně určí manželku jako správce tohoto fondu, aby z prostředků fondu zajišťovala chod domu a hradila provozní náklady a současně aby spravovala a obezřetnými investicemi zhodnocovala peněžní vklad určený pro každé z dětí k úhradě nákladů jejich studia. Podnikatel (jako zakladatel svěřenského fondu) přitom současně určí, že každé z dětí dostane vyplacen zůstatek jeho studijního fondu v den, kdy dostuduje vysokou školu.*

* Uvedený příklad je jen jednou z mnoha možností, jak svěřenský fond může fungovat, avšak velmi dobře ilustruje základní strukturu a funkce tohoto instrumentu.

 • Správu, ochranu, plánování převodu a zachování celistvosti majetku
 • Mezigenerační transfer majetku mimo dědické řízení
 • Ochranu před nenadálými událostmi a právními riziky
 • Zajištění provozu podnikatelské činnosti a rozdělení výnosů
 • Finanční zabezpečení pro vašeho partnera a děti

Nemusíte být bohatí, abyste měli důvod náležitě zajistit budoucnost svou a svých blízkých. Díky vysoké flexibilitě svěřenských fondů může být váš rodinný dům, vaše podnikání, investiční portfolio nebo jiná významná část vašeho majetku odpovídajícím způsobem chráněna.

 • Ti, kteří chtějí zachovat a chránit svůj majetek nebo jeho určité části
 • Začínající podnikatelé, kteří chtějí svůj stávající majetek chránit před riziky podnikání
 • Podnikatelé, kteří chtějí ustoupit do pozadí a „mít svůj klid“ nebo nemají pro svou firmu přímého nástupce
 • Nesezdané páry či budoucí manželé, kteří chtějí zajistit partnera nebo děti
 • Rozvětvené rodiny disponující majetkem předávaným mezi generacemi
 • Ti, kteří chtějí předcházet majetkovým konfliktům v rodině nebo ve firmě

Svěřenský fond se zakládá smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (závětí), přičemž každý svěřenský fond musí mít rovněž svůj statut. Formulace podmínek a pravidel, kterými se bude svěřenský fond a jeho správce řídit, je komplexním procesem, jehož výsledky musí obstát po mnoho let (příp. generací). Sepsání těchto listin je proto vhodné svěřit do rukou zkušeného odborníka. Velmi důležitý je výběr osoby správce svěřenského fondu, stejně tak jako poskytovatelů dalších služeb s výkonem svěřenské správy spojených (účetnictví, daně, správa nemovitostí, správa finančního portfolia apod.), neboť na něm záleží, nakolik bude konkrétní svěřenský fond naplňovat cíle určené jeho zakladatelem.

Každý člen APRSF vám pomůže tímto procesem projít. Není to tak složité.

Buďte opatrní, pokud uvažujete o využívání služeb někoho, kdo není členem APRSF, protože mít svěřenský fond připravený bez řádných znalostí a zkušeností, může způsobit značné problémy a dokonce se vám nemusí podařit dosáhnout vašich cílů.

Historické kořeny svěřenských fondů sahají až do dob antického Říma, kde byly hojně využívány jako nástroj pro předání majetku pro případ smrti. Ve středověku se podobný institut postupně prosazoval v Anglii od dob Magna Charty, když rytíři potřebovali zajistit správu svého rodového majetku a jeho přechod na následníka.

V moderním pojetí je institut svěřenských fondů (trustů) spojován například s finančními impérii rodin Rockefellerů a Rothschildů. Účelem sofistikovaných struktur vytvořených těmito rody je efektivní řízení, správa a ochrana rozsáhlého majetku s cílem zachovat jeho celistvost při předávání mezi generacemi.

Svěřenský fond byl zaveden i do českého práva a každý tak může jeho výhody využít.