Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Předpisy

Nový občanský zákoník

(zákon č. 89/2012 Sb.)

Evidence svěřenských fondů

(od 1. 1. 2018)

  • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
    osob a o evidenci svěřenských fondů

Zákon o daních z příjmu

(zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Vyčlenění majetku do svěřenského fondu nepodléhá dani z příjmů [§ 21 (f) odst. 1)]
  • Svěřenský fond je poplatníkem daně z příjmů právnických osob   [§ 17 odst. 1 písm. f)]
  • Příjem obmyšleného ze zisku i z majetku svěřenského fondu je předmětem daně z příjmů fyzických osob [§ 8 odst. 1 písm i) resp. § 10 odst. 1 písm. m)]
  • Příjem obmyšleného (fyzické i právnické osoby) z majetku bezúplatně vyčleněného do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti je osvobozen od daně z příjmů fyzických/právnických osob [§ 4a písm. b) resp. § 19b odst. 2 písm. a)]
  • Příjmy z majetku ve svěřenském fondu jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, pokud byly do svěřenského fondu vyčleněny příbuzným obmyšleného v linii přímé a omezeně v linii vedlejší nebo osobou spolužijící ve společné domácnosti [§ 10 odst. 3 písm. c) bod 3.]
  • Pro účely daní z příjmů platí, že svěřenský fond vyplácí nejdříve ze svého zisku až poté z vlastního majetku [§ 21c odst. 1]
  • Příjem správce svěřenského fondu za výkon správy je zdaňován jako příjem z jiné samostatné činnosti podle § 7.

Informace aktuální k 20.9.2018

Evidence údajů o skutečných majitelích

(k 1. lednu 2018)

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, § 118 (b) – 118 (j)