APRSF

Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s. je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem podpory a rozvoje svěřenských fondů.

APRSF je také připomínkovým místem v rámci legislativního procesu pro Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR.

 

Naše poslání:

 • Sdružovat odborníky působící v oblasti svěřenských fondů
 • Umožnit sdílení zkušeností a názorů v oblasti svěřenských fondů a jejich správy
 • Rozšiřovat povědomí o svěřenských fondech a možnostech jejich využití
 • Vytvořit odbornou komunikační platformu pro členy APRSF a zájmovou veřejnost
 • Prosazovat vysoký standard kvality a odbornosti poskytovatelů služeb, poradenství a správy svěřenských fondů
 • Zasadit se o trvalé zlepšování legislativy a výkladových pravidel v oblasti svěřenských fondů
 • Reprezentovat zájmy členů APRSF v České republice i na mezinárodní úrovni.

 

Co členům APRSF a veřejnosti nabízíme?

 • Výměnu názorů a zkušeností s fungováním svěřenských fondů
 • Semináře, workshopy, konference
 • Přednášky a školení
 • Další akce zaměřené na problematiku svěřenských fondů.

 

Jaké jsou naše dlouhodobé cíle?

 • Vytvořit plnohodnotné odvětví v oblasti správy majetku a majetkového plánování
 • Chránit stabilitu právního a regulatorního rámce pro svěřenské fondy a správce
 • Dosáhnout vysoké úrovně odbornosti a profesionality poskytovatelů služeb, poradenství a správy svěřenských fondů
 • Prosazovat kodex „nejlepší praxe“.

 

Stanovy APRSF ke stažení zde.