Služby

Zakládání a skutečně dobrá správa svěřenských fondů vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti z mnoha oblastí poradenství a služeb. APRSF propojuje profesionály z různých oborů ve snaze soustředit informace, poradenství a služby v rámci jedné platformy a umožnit tak nejen vzájemný kontakt mezi jejich poskytovateli, ale také prosazovat vysoký standard kvality služeb poskytovaných v souvislosti se svěřenskými fondy.

Zde naleznete přehled námi uznávaných poskytovatelů poradenství a služeb v oblasti svěřenských fondů. Poskytovatele, které APRSF uznává, pečlivě vybíráme. Každý uchazeč musí, předtím než je zapsán do některého z níže uvedených seznamů, doložit svou odbornost, osvědčit své zkušenosti a zavázat se dodržovat Kodex nejlepší praxe APRSF. Na takové poskytovatele poradenství a služeb se proto můžete spolehnout.

Seznam uznávaných svěřenských správců naleznete zde.

 

Seznamy uznávaných poskytovatelů poradenství a služeb:

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.  e-mail  www

Advokátní kancelář Spoladore & Bystřický e-mail  www

JUDr. Petr HANZLÍK, advokát  e-mail  www

Howard CHAPMAN, advokát  e-mail  www

JUDr. Petr JAKUBEC, advokát  e-mail  www

Lars KLETT, Rechtsanwalt, advokát  e-mail  www

Mgr. Marek KREISL, advokát  e-mail  www

Mgr. Jiří LUKEŠ, advokát  e-mail  www

Mgr. Ondřej Lukáš MACHALA, LL.M., MBA, advokát  e-mail

JUDr. Vladimíra PAJEROVÁ, advokátka  e-mail  www

Mgr. Jan PAVELKA, LL.M., advokát  e-mail  www

Schaffer & Partner s.r.o.  e-mail  www

Svěřenské fondy a trusty s.r.o.  e-mail  www

JUDr. Ing. Petr ŠRÁMEK, advokát  e-mail

Mgr. Tomáš VALOUCH, advokát  e-mail  www

APOGEO, s.r.o.  e-mail  www

Global Solutions Services ČR, s.r.o.  e-mail  www

Svěřenské fondy a trusty s.r.o.  e-mail  www

TPA Audit s.r.o.  e-mail  www

APOGEO, s.r.o.  e-mail  www

Leoš FUČÍK  e-mail

J&T Family Office, a.s.  e-mail  www

APOGEO, s.r.o.  e-mail  www

Deloitte Advisory s.r.o.  e-mail  www

Mgr. Zenon FOLWARCZNY, daňový poradce  e-mail  www

Mgr. Ing. Petr GUTH, daňový poradce  e-mail

Ing. Daniel KÁBA, Ph.D., daňový poradce  e-mail

KempHoogstad, s.r.o.  e-mail  www

Schaffer & Partner s.r.o.  e-mail  www

TPA Audit s.r.o.  e-mail  www

 

Právní upozornění:

Poskytovatelé poradenství nebo služeb vykonávají svou činnost v souvislosti s každým jednotlivým svěřenským fondem na základě pověření resp. smlouvy (nebo jiného právního vztahu) se svěřenským správcem, zakladatelem svěřenského fondu nebo jinou oprávněnou osobou, a to vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost. APRSF není účastníkem žádného takového právního vztahu, nijak do něj nevstupuje, ani nad činností poskytovatelů poradenství a služeb nevykonává jakýkoliv dohled či kontrolu. APRSF proto nemůže být činěna jakkoliv odpovědnou za případná pochybení konkrétního poskytovatele poradenství nebo služeb nebo za jakoukoliv škodu, která by mohla na majetku ve svěřenském fondu nebo jakékoliv osobě v této souvislosti vzniknout.