Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Upozornění pro zájemce o svěřenské fondy

Upozornění pro zájemce o svěřenské fondy

23. listopadu 2017.

Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (APRSF) je zapsaným spolkem založeným
odborníky, které spojuje společný zájem podporovat a rozvíjet svěřenské fondy v České republice.
Mezi její členy patří řada velkých profesionálních firem, které se díky jejich kompetenci a značné
zkušenosti v této oblasti těší velmi dobré pověsti.

Od uvedení svěřenských fondů do českého právního řádu v roce 2014 a zejména pak v posledním
roce došlo mezi českými rodinami k výraznému vzestupu zájmu a využívání svěřenských fondů při
řešení reálných situací, jimž běžně čelí. Tyto zahrnují zejména dědické záležitosti ve složitějších
rodinách a zajištění rodinných podniků před jejich zánikem v případě smrti zakladatele.

Domníváme se, že převážná většina svěřenských fondů v České republice byla založena a
strukturována kompetentně a odborně, což jistě platí zejména pro ty svěřenské fondy, jež byly
založeny našimi členy.

Aktuálně však vnímáme potřebu upozornit veřejnost na některé aktivity subjektů, které nejsou členy APRSF, jejichž poradenství považujeme za potenciálně rizikové, zejména:

 • Některé společnosti, jimž chybí dostatečná zkušenost, zakládají svěřenské fondy, které
  nejsou dostatečně odolné, aby ustály budoucí výzvy. Zahrnuje to zejména svěřenské fondy
  bez adekvátní zakládací dokumentace, která podle dostupných informací nezřídka opomíjí
  tak důležité faktory, jako je např. způsob jmenování svěřenských správců nebo jejich
  nástupců.
 • Některé společnosti poskytují rodinám daňové poradenství, jež lze považovat za odvážné až
  riskantní, když například naznačují, že lze umístit investiční majetek do svěřenského fondu,
  avšak výnosy z tohoto majetku ponechat v režimu mimo svěřenský fond. Takové strategie
  jsou pro klienty potenciálně velmi nebezpečné a představují vysoké riziko, že mohou být
  považovány dokonce i za daňové úniky.

Svěřenské fondy jsou pro mnoho rodin vynikajícím nástrojem, který může být využit k řešení mnoha
otázek a situací, ovšem fungují řádně pouze tehdy, jsou-li správně strukturovány, a to jak v souladu s
občanským zákoníkem, tak i s daňovými předpisy.

Doporučujeme proto zájemcům o založení svěřenského fondu i široké veřejnosti, aby dobře uvážili,
na koho se obrátí se svými dotazy, a využívali služeb kompetentních a zkušených poradců.