Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Nové informace k několika důležitým změnám v zákoně

zasíláme nové informace k několika důležitým změnám v zákoně, které budou mít dopad na mnohé z Vás – obzvláště, pokud nejste advokáti.


Pokud je předmětem Vašeho podnikání zakládání a administrace svěřenských fondů, jste nově povinni kontaktovat živnostenský úřad a nahlásit nový obor podnikání – Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy (nový obor č. 80). Tento požadavek nebyl dobře zveřejněn a někteří členové ho mohli snadno přehlédnout – lhůta pro tento zápis byla do března.

Pokud jste tuto změnu ještě nenahlásili, doporučujeme, abyste tak učinili co nejdříve a vyhnuli se tak možným pokutám. Zde můžete najít další informace a shrnutí všech povinností:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/zivnostensky-zakon–166698/

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/zivnostensky-urad-mesta-brna/novela-zivnostenskeho-zakona-k-1-1-2021/

https://www.repy.cz/clanky/informace-pro-podnikatele/upozorneni-pro-podnikatele-na-termin-1-3-2021

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/informace-pro-podnikatele/novela-zivnostenskeho-zakona-od-1-ledna-2021.html


Sledujeme kontroverzní téma, které iniciovala ČAK jako reakci na nařízení vlády č. 208/2021 Sb. týkající se určité škály správních služeb poskytovaných na základě volné živnosti (č. 80). Budeme pozorně sledovat vývoj této situace a pravidelně Vás informovat. ČAK toto vládní nařízení jistě napadne a nařízení bude pravděpodobně revidováno. V tuto chvíli ovšem musíme připomenout, že pokud poskytujete právní služby v rozsahu zákona o advokacii, tyto služby musí být poskytovány pouze advokátem, který je členem České advokátní komory nebo pod jejich dohledem.


Řada další důležitých změn bude diskutována během našeho nadcházejícího semináře. Na základě nedávných změn v zákoně č. 253/2008 Sb. je důležité zmínit ještě dva důležité body.

  • Je nutné překontrolovat, aktualizovat a zdokumentovat Vaše AML procesy.
  • Vaší povinností je oznámit FAU kontaktní osobu (§ 22), která bude zodpovědná za ohlašování podezřelých transakcí.

Jak bylo zmíněno výše, připravujeme seminář, který se bude těchto a dalších důležitých změn týkat. O datu konání Vás budeme informovat.