Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Upozornění pro svěřenské správce ve vztahu k sankcím proti Rusku

Dovolujeme si vás naléhavě upozornit na Nařízení Rady (EU) 2022/576, článek 5m. 

Toto nařízení od 10. května 2022 zakazuje poskytování služeb svěřenským fondům či podobným právním uspořádáním spojeným s ruskými státními příslušníky nebo rezidenty.

Upozorňujeme, že tento zákaz se vztahuje na VŠECHNY ruské státní příslušníky a rezidenty, nikoliv jen na osoby, na něž byly uvaleny sankce. Svěřenští správci a poskytovatelé správcovských služeb tak budou povinni své funkce a služby pro tyto svěřenské fondy a právní uspořádání do 10. května ukončit.

Opatření je součástí pátého balíčku ekonomických a individuálních sankcí EU proti Rusku. Jeho cílem je zabránit využívání svěřenských fondů k obcházení těchto sankcí. Výjimky jsou proto vymezeny jen velmi úzce. 

Úplné znění nařízení naleznete zde.