Správci SF

V této sekci naleznete přehled svěřenských správců uznávaných APRSF. Správce svěřenských fondů, které naše asociace uznává, pečlivě vybíráme. Každý uchazeč musí, předtím než je zapsán do níže uvedeného seznamu, doložit svou odbornost, osvědčit své zkušenosti a zavázat se dodržovat Kodex nejlepší praxe APRSF. Na správce svěřenských fondů uznávané APRSF se proto můžete spolehnout.

 

Seznam uznávaných svěřenských správců (abecedně)

Michael DOBROVOLNÝ  e-mail

Leoš FUČÍK  e-mail

Mgr. Ing. Petr GUTH  e-mail

Howard CHAPMAN  e-mail

JUDr. Petr JAKUBEC  e-mail

Mgr. Ondřej Lukáš MACHALA, LL.M., MBA  e-mail

Ing. David MEJSNAR  e-mail

Ing. Tomáš PACOVSKÝ  e-mail

JUDr. Vladimíra PAJEROVÁ  e-mail

Mgr. Jan PAVELKA, LL.M.  e-mail

Mgr. Eva POLÁKOVÁ  e-mail

Mgr. Paola SPOLADORE  e-mail

Ing. Martin STRNAD  e-mail

Mgr. Adam ŚWIERCZEK  e-mail

James TURNBULL  e-mail

Ing. Jiří TVRDÍK, MBA  e-mail

Mgr. Tomáš VALOUCH  e-mail

 

Právní upozornění:

Svěřenský správce vykonává správu každého jednotlivého svěřenského fondu na základě pověření zakladatelem svěřenského fondu (nebo jiným právně relevantním způsobem), a to vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost. APRSF není účastníkem žádného takového právního vztahu, nijak do něj nevstupuje, ani nad svěřenským správcem nevykonává jakýkoliv dohled či kontrolu. APRSF proto nemůže být činěna jakkoliv odpovědnou za případná pochybení svěřenského správce nebo za jakoukoliv škodu, která by mohla na majetku ve svěřenském fondu nebo jeho beneficientům vzniknout.