Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Uznaní správci

Český zákon v současné době uvádí, že správce svěřenského fondu ve většině případů musí být spíše fyzickou osobou než společností.

V mnoha případech jsou ti správní lidé, kteří by měli být vaši správci, rodinní příslušníci nebo důvěryhodní přátelé a poradci.
V některých případech však můžete využít služby profesionálního správce.
V této sekci naleznete přehled svěřenských správců uznaných APRSF. Správce svěřenských fondů, které naše asociace uznává, pečlivě vybíráme.

Každý uchazeč musí, předtím než je zapsán do níže uvedeného seznamu, doložit svou odbornost, osvědčit své zkušenosti a zavázat se dodržovat Kodex nejlepší praxe APRSF.

Na správce svěřenských fondů uznané APRSF se proto můžete spolehnout.