Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Pozvánka na valnou hromadu – 3. 6. 2019

Vážení členové APRSF,

 

dovoluji si Vás tímto jménem výkonného výboru APRSF (podle čl. V. odst. 3 a 5 stanov APRSF) pozvat na výroční valnou hromadu APRSF, jež se uskuteční v

 

pondělí 3. 6. 2019 od 16:30 hodin

 

v prostorách PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., v budově City Green Court,  Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4.

 

Program:

 

  1. Prezence, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření APRSF v roce 2018
  3. Návrhy a diskuze
  4. Schválení výroční zprávy a výsledku hospodaření APRSF za rok 2018
  5. Závěr

 

Podklady k jednání valné hromady obdržíte v samostatném emailu před konáním valné hromady.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

S pozdravem

 

Petr Jakubec

Předseda APRSF