Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Proč lidé zakládají svěřenské fondy? Nejčastější motivací jsou děti

V minulém článku jsme si vysvětlili, jak vznikly svěřenské fondy. Závěrem jsme se dotkli i důvodů, které k jejich založení nejčastěji vedou.  V tomto a dalších článcích bychom na téma rádi navázali. Začneme tím, co je pro všechny běžné lidi přirozeně nejdůležitější a nejcennější – naši potomci.

Svěřenský fond chrání Vaše děti

Rodina a ochrana rodinného majetku je jednoznačně nejčastější motivací k založení svěřenského fondu. Zejména u „komplikovanějších“ rodin je trust považován za vyhledávané řešení dědických problémů. Nechcete-li tedy, aby byl Váš majetek jednoho dne rozdělován na základě určených dědických tříd v mnohdy nákladném dědickém řízení nebo aby Vaše závěť zavdala příčinu sporům mezi dědici, je dobré to včas ošetřit.

Narozdíl od závěti svěřenský fond není součástí dědictví a chrání tak nejen Váš majetek, ale i Vaše dědice v případě náhlého výskytu krize a s ní spojené ztráty finančních prostředků. Pokud vložíte část svého majetku do svěřenského fondu, nemůžete s tímto majetkem od té chvíle už sami dále nakládat. Fond spravuje svěřenský správce a až přijde ten správný, předem určený čas, předá jeho obsah Vašemu dědici. I kdyby Vás tedy pár let po založení fondu postihla třeba v podnikání krize, nijak se nedotkne peněz vložených do fondu a svému dědici tak nepředáte nepříjemné dluhy.

Ochránit své děti takhle můžete i před nimi samotnými. Mnohdy, když je dědic velmi mladý, nemusí být ještě schopen zacházet s penězi nebo jiným majetkem zodpovědně. V případě založení svěřenského fondu se můžete například předem rozhodnout, v jakém věku či v jaké životní situaci bude určitý obnos nebo majetek dědici předán. Zároveň můžete třeba zajistit i to, aby na rodinný majetek nedosáhl budoucí manžel či manželka Vašich dětí. Ochráníte je tak i před případnými „zlatokopy a zlatokopkami“.

Svěřenský fond jako přímá podpora pro Vaše vnoučata 

Chcete svým milovaným vnoučatům napřímo věnovat část svého majetku? Záleží Vám na tom, aby vnoučata vystudovala kvalitní školu, a chcete jim v tom pomoci například platbou školného? Toto je jeden z dalších častých důvodů, proč lidé svěřenský fond zakládají.

V anglosaských zemích, kde jsou studia na univerzitách zpravidla finančně nákladná, se jedná o zcela běžnou záležitost. I v našem prostředí ale existuje čím dál větší výběr škol a některé z těch opravdu kvalitních vyžadují nemalou investici. Nebo je Vaše vnouče možná skutečně nadané a věříte, že by si zasloužilo příležitost studia v zahraničí. A třeba mu jde něco úplně jiného, než studia, a chcete mu pomoci se založením vlastního podnikání. Patřičnou finanční podporu můžete vložit do svěřenského fondu, který bude následně například školu financovat. Kdyby se tedy náhodou třeba Vašim dětem zrovna nedařilo, nemusí to nijak ohrozit budoucnost Vašeho vnoučete. Prostředky na školné či k jakémukoliv jinému využití na něj budou bezpečně čekat ve svěřenském fondu.

Zaujala Vás možnost ochrany majetku pro budoucí generace? Obraťte se na některého ze členů APRSF a zjistěte více o tom, jak Vám mohou svěřenské fondy pomoci.