Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Tisková zpráva: EMUN novým členem APRSF

Praha, 1. června 2022: Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (“APRSF”) s potěšením oznamuje přijetí nového prestižního člena. Je jím EMUN investiční společnost, a.s., jejímž posláním je ochrana a rozvoj rodinného majetku. Firma se tak díky své etice, profesionalitě a stabilitě dostává do vybrané skupiny společností, které kvalitou poskytovaných služeb v oblasti svěřenských fondů v České republice splnily požadavky na přijetí mezi členy APRSF.

Petr Laštovka, partner EMUN, řekl:

„EMUN je profesionální kancelář pro správu a investování majetku největších podnikatelských rodin v České republice, nadací, církví a dalších typů dlouhodobých investorů. Jako první v ČR poskytujeme na základě licence ČNB svým klientům v rámci služby EMUN Trustee komplexní správu a administraci svěřenských fondů s výhodami, které má svěřenský správce v případě, že je právnickou osobou vybavenou robustními vnitřními řídícími a kontrolními systémy.”

JUDr. Petr Jakubec, předseda výkonného výboru APRSF, dodal:

„Posláním naší asociace je rozšiřovat povědomí o možnostech využití svěřenských fondů a jejich výhodách. Důkladně však také prověřujeme kvalitu poskytovaných služeb všech, kteří se o členství v APRSF uchází. Tým EMUN je vysoce erudovaný a zároveň svým klientům poskytuje služby v oblasti ochrany majetku a investic s osobním přístupem.”

Odhaduje se, že od zavedení svěřenských fondů v České republice v roce 2014 bylo doposud založeno přibližně 3600 fondů. První vlnu nárůstu přinesl rok 2018. Další významnější nárůst zájmu o svěřenské fondy přinesla covidová vlna, která zvýšila motivaci lidí k ochraně majetku.

Nejčastější důvody, proč si lidé svěřenské fondy zakládají, jsou usnadnění řešení rodinného dědictví, předání rodinného bohatství nebo podnikání z generace na generaci či ochrana majetku před vnějším i vnitřním ohrožením.