Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Tisková zpráva: Poprvé zasedl nově zvolený výbor APRSF

Poprvé zasedl nově zvolený výbor APRSF. Jednal o zákonu o evidenci skutečných vlastníků i o zákonu o investičních
společnostech a investičních fondech.

Praha, 25. června 2020: Výkonný výbor Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (“APRSF”) zasedl 11. června poprvé v novém složení a jednohlasně opětovně zvolil za svého předsedu JUDr. Petra Jakubce (UEPA advokáti s.r.o.). Výbor rovněž projednal aktuálně diskutovaná témata v odvětví a zahájil přípravu plánu činností na nadcházející období. Hlavní témata, kterým se APRSF plánuje intenzivně věnovat, zahrnují novelu zákona o evidenci skutečných vlastníků i návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních
fondech.

Vládní jednání o novele zákona o evidenci skutečných vlastníků byla dlouhodobě předmětem zájmu výboru Asociace. Ke schválení návrhu Vláda ČR došla počátkem června a APRSF jej přivítala. V nadcházejících měsících si výbor APRSF klade za cíl osvětlit celou situaci a právní dopady této změny pro všechny zúčastněné strany při zakládání a správě svěřenských fondů. V návaznosti na další navrhovanou novelu, a to zákona o investičních společnostech a investičních fondech (“ZISIF”), se nový výbor dále zaměří na problematiku regulace správcovských společností. Ta byla dosud omezena na investiční společnosti licencované Českou národní bankou podle stávajícího znění ZISIF. „Pokusíme se identifikovat specifické požadavky a také rizika spojená s korporátními správci, jejichž praktické fungování bude jistě vyžadovat určitou formu dohledu. Bude však zapotřebí širší diskuze s vládními orgány”, domnívá se předseda APRSF, JUDr. Petr Jakubec.

Zmíněné aktivity jsou součástí soustavné snahy APRSF o sdružování a vzdělávání jejích členů i veřejnosti v problematice svěřenských fondů za účelem podpory jejich rozvoje v České republice. Činnost Asociace řídí výkonný výbor, který je každé 3 roky volený ze zástupců jejích členů. Vedle předsedy APRSF a dalších dvou znovuzvolených členů, Heleny Svárovské (J&T Family Office, a.s.) a Jamese Turnbulla (Svěřenské fondy a trusty s.r.o.), se letos funkcí nově ujali rovněž Marek Nechvátal ze společnosti Moravia Trust s.r.o. a Vítězslav Hruška z firmy APOGEO, s.r.o.