Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Tisková zpráva: Výbor APRSF vítá schválení Zákona o evidenci skutečných majitelů.

Tisková zpráva

Výbor APRSF vítá schválení Zákona o evidenci skutečných majitelů.

Praha, 3. června 2020: Výkonný výbor Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (“APRSF”) přivítal schválení Zákona o evidenci skutečných majitelů, ke kterému došlo na pondělním jednání vlády ČR.

APRSF sdružuje poskytovatele služeb v oblasti zřizování a správy svěřenských fondů a přirozeně tak pečlivě monitorovala vývoj intenzivních snah o změnu návrhu právních předpisů.  Výbor Asociace měl obavy, že se navrhované změny zaměřovaly na řešení problémů spojených s relativně malou skupinou lidí a měly by v širším měřítku extrémně nežádoucí vedlejší účinek.

Zejména zpřístupnění podrobností o všech svěřenských fondech, které vlastní akcie společností, by mělo nepřiměřený dopad na soukromí mnoha běžných českých rodin”, míní předseda výboru APRSF, Petr Jakubec. Právě soukromé/rodinné struktury tvoří dle Asociace většinu existujících svěřenských fondů a obecně neexistuje žádný veřejný zájem na zpřístupnění jejich individuálních detailů.

Další z členů výboru APRSF, James Turnbull, dodal: „Věříme, že je důležité tyto problémy řešit, nicméně jakékoliv takové řešení by se mělo zaměřit pouze na konkrétní případy. Navrhované plošné řešení by negativně ovlivnilo mnoho rodin, jejichž legitimní právo na soukromí je zakotveno v českém i unijním právu.”

Je také důležité si uvědomit, že český stát již má přístup k úplným informacím o skutečných majitelích svěřenských fondů i firem. Za stávající situace budou svěřenští správci navíc nadále moci na základě svého pečlivého uvážení poskytovat informace bankám a jiným oprávněně zainteresovaným stranám.

Kontakt pro média:

Ing. Barbora Müllerová
PR Boutique Prague
bara@prboutique.cz

+420 605 119 944