Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Zástupci APRSF se zúčastnili projednání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů

Petr Jakubec a Vítězslav Hruška se dnes jako představitelé APRSF zúčastnili projednání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Stalo se tak na pozvání Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv.

Účelem projednávaného zákona je převést do českého právního řádu 5. směrnici proti praní špinavých peněz. Ta cílí na vyšší transparentnost a veřejnou dostupnost některých údajů o skutečných majitelích nejen obchodních společností, ale také například svěřenských fondů.

Hlavními body diskuze byly způsob určení skutečného majitele korporace v majetku svěřenského fondu a problematika vymahatelnosti práv v souvislosti s pravdivostí evidovaných údajů. APRSF podpořila stanovisko proti nedůvodným či věcně zbytečným individuálním výjimkám z obecných pravidel. Asociace zároveň souhlasila, že je potřeba zajistit efektivní kontrolu a nápravu chybných údajů uvedených v registru. Dosavadní zkušenosti se stávající evidencí svěřenských úkolů poukazují na možné funkční vady informačních systémů a na možnost pochybení ze strany jejich obsluhy. Právě takové nedostatky však mohou mít zásadní dopady na práva a právem chráněné zájmy dotčených osob.

Těší nás, že naše vystoupení a příspěvky do diskuze získaly kladný ohlas a pomohly otevřít další cestu k aktivnímu zapojování Asociace do legislativního procesu v oblasti svěřenských fondů v ČR.