Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Ministerstvo spravedlnosti – APRSF

Přinášíme Vám aktuální informace o činnosti Asociace. V současné době se výkonný výbor zaměřuje na tři oblasti:

  • Evidence skutečných majitelů (návrh nového zákona)
  • Regulace a dohled na sektor správců / možný prostor pro firemní správce
  • Slepé svěřenské fondy

Po nedávných jednáních na Ministerstvu spravedlnosti Vám můžeme poskytnout následující informace:

Spolupráce APRSF s Ministerstvem spravedlnosti

APRSF nadále spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti, pro které APRSF je partnerem pro další diskuze a institucí, se kterou je konzultuje legislativní změny a procesy.

Naše Asociace a její členové jsou tedy v rámci budoucích změn v legislativě v důležitém postavení. APRSF je současně touto cestou přímo napojena na důležitý zdroj informací z legislativního procesu.

 

Stabilita právního rámce v oblasti SF

Ministerstvo samo nemá aktuální potřebu další revize legislativy týkající se svěřenských fondů, ani bezprostřední záměr na změny jakýchkoliv aspektů právní regulace SF. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů se nicméně promítne i do sféry SF (viz níže)

Tato stabilita legislativního rámce je pro SF i členy APRSF důležitá.

Ministerstvo je však také otevřeno diskuzi v rámci konkrétních oblastí, které ve střednědobém horizontu vyžadují pozornost – hlavně oblast dědického práva (např. problematika tzv. neopominutelných dědiců) a dále rovněž oblast regulace a dohledu na sektor správců (zejm. v souvislosti s možností výkonu správy SF právnickými osobami, tzv. korporátními správci SF)

Vylepšení technologie Evidence svěřenských fondů

Ministerstvo připravuje technické a IT změny, zejm. v souvislosti s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů. Díky tomu by i Evidence svěřenských fondů měla přejít na stejný IT systém jako obchodní rejstřík.

Jelikož současné IT řešení příliš dobře nefunguje (nepraktické vyhledávání, chyby v zápisech a související úniky důvěrných informací atd.), jsou tyto změny vítány.

APRSF bude i nadále pokračovat v úzké spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a přinášet Vám nejnovější informace. Uvítáme Vaše podněty a budeme se těšit na Vaši další podporu.