Web
Analytics Made Easy - StatCounter

APSRF v době epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19), odklad voleb, dočasné řízení

Vážení členové APRSF,

 

věřím, že vzhledem opatřením uplatňovaným v nynější závažné situaci vynakládáte značné úsilí, aby Vaše firmy, Vaši klienti i obchodní partneři prošli krizovým obdobím s co nejmenšími újmami a mohli tak co nejdříve obnovit standardní činnost. I my ve výboru APRSF se vynasnažíme tímto obdobím úspěšně projít a nabídnout Vám všem případně potřebnou podporu a pomoc v oblastech, na které je naše asociace orientována. Jakkoliv můžete zaznamenat útlum v oblasti svěřenských fondů, výbor APRSF její činnost vede i nadále. Stávající kontakty APRSF a jejího předsedy/výboru zůstávají beze změn.

 

Vládou ČR přijatá opatření nicméně znamenají určitá omezení a překážky, které nám mimo jiné neumožnují svolat a konat valnou hromadu potřebnou k volbě výboru APRSF na nové období. Do doby, než bude možné toto uskutečnit, zůstává podle stanov funkce předsedy APRSF zachována (do jejího předání novému předsedovi), tedy řízení a zastupování APRSF nebude v tomto mezidobí ohroženo. Dosavadní členové výboru APRSF souhlasili poskytnout mi tom svou další podporu a součinnost.

 

Jakmile se nynější nouzová situace opět vrátí k normálu, svoláme volební valnou hromadu v nejbližším vhodném termínu a dáme Vám všem příležitost uplatnit Vaše volební právo. Z dosavadních informací předběžně vycházím z toho, že většina nynějších členů výboru, včetně mé osoby, je připravena svou kandidaturu opět nabídnout. Je nicméně i na Vás, abyste zvážili možnosti svého zapojení a případně nabídli též kandidaturu svou.

 

Budeme se těšit na Vaše návrhy, připomínky i podporu v této nelehké době a doufat, že se situace brzy obrátí k lepšímu.

 

Věnujete se svým blízkým i Vaší profesi, jak to jen okolnosti umožní. O APRSF se mezitím postaráme my z výboru.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

Petr Jakubec

Předseda APRSF